persoonlijke groei, bewustwording, paardencoach, sterk met paarden, coaching met paarden, natural horsemanship,equitherapie, autisme, trauma, emotioneel, Amsterdam, Beemster, Aalsmeer, Amsterdamse Bos, Stal Wennekers, Wennekers, energie, team, individueel, single, alleenstaande, daten, dating, blind date, vrijheid, ruimte, loslaten, minder stress,, zelfvertrouwen, leiderschap, persoonlijk leiderschap, inzicht, communicatie, relatieproblemen, life coach, etui therapie, fries paard, Astrid Sterk, creatieve coaching, omgaan met verdriet, omgaan met verlies van een dierbare, overleden kind, rouwverwerking, onvrijwillig kinderloos, persoonlijke effectiviteit, verbinding, je hart volgen, life coaching, gecertificeerd, erkend, in contact met anderen, paarden, angsten overwinnen, angst, aanbod, diensten, teambuilding, teamdag, bedrijfsuitje, transformationeel leiderschap, mental coach, personal coach, persoonlijke ontwikkeling, effectiever communiceren, grenzen stellen, grenzen verleggen, samenwerken, doelgerichtheid, begeleiden, coachen, ervaren, leren, verbeteren, spiegelen, reflecteren, intervisie, confronteren, groepstraining, workshop, sessie, gedragsverandering, NLP, beter leiding geven, non-verbale communicatie, uitstraling, valkuilen, praktische handvatten, open communiceren, positief, spiegelen met paarden, nieuwe inzichten, Mony Roberts, observeren, vertalen, kudde, positie, gezondheid, ontspannen, Master Practitioner, conflicten, communicatieve vaardigheden, wandelcoaching, patronen doorbreken, leerdoelen, werk, interactie, verslaving, opvoeden, problemen met kind, kwaliteiten, talenten, creativiteit, evaluatie, coachtraject, dynamiek, sterke punten, burn-out, burn out, invloed uitoefenen, overtuigen, overtuigingskracht, management, ouderschap, zelf de regie nemen, aarden met paarden, waarmaken van je dromen en doelstellingen, professionele ontwikkeling, blokkades opheffen, patronen doorbreken, onderbewustzijn, ervarend leren, feedback, Transactionele Analyse, Systemisch Werk, familie opstellingen, bezieling, drijfveren, passie, Rinske, fries paard, sensitiviteit, paardencoaching

©2019 Sterk met paarden | All rights reserved | Webdesign by Miss Write

Algemene voorwaarden Sterk met paarden 2018

Met betrekking tot deelname aan coachingsessies, -trajecten of workshops.


1. Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Astrid Sterk | Sterk met paarden (hierna te noemen opdrachtnemer)

met de persoon en/of organisatie (hierna te noemen opdrachtgever) die gebruik maakt van door opdrachtnemer aangeboden diensten.

Beide partijen verklaren zich bij het aangaan van een overeenkomst uitdrukkelijk met deze Algemene Voorwaarden bekend en akkoord.


2. Coachingsactiviteiten

De coachingsactiviteiten vinden plaats op stal Wennekers of nader overeengekomen locatie.

Onder de coachingsactiviteiten wordt verstaan:

a. Individuele of duo-sessie; waarin de opdrachtgever begeleid wordt door de opdrachtnemer met inzet van 1 of meerdere paarden.

b. Coachingstraject; een traject van minimaal 3 tot maximaal 6 sessies waarin de opdrachtgever begeleid wordt door de opdrachtnemer met inzet van 1 of meerdere paarden.

c. Workshop: een sessie paardencoaching in groepsverband voor particulieren of teams/organisaties.


3.Opdrachtbevestiging

De inschrijving voor of reservering van 1 van bovengenoemde activiteiten is definitief na schriftelijke (brief of e-mail) of mondelinge bevestiging van opdrachtnemer. Deze opdrachtbevestiging door opdrachtnemer maakt de overeenkomst bindend. Opdrachtnemer behoudt het recht om opdrachten te weigeren.


4. Annuleren van coachingsactiviteit door opdrachtgever

Indien de opdrachtgever de overeenkomst of overeengekomen datum van een coachingsactiviteit wil annuleren, gelden de volgende voorwaarden:

a. Het is mogelijk om 7 dagen van te voren - mits in overleg - de bevestigde coachingsactiviteit kosteloos te annuleren of te wijzigen.

b. Als de opdrachtgever 3 dagen voor de overeengekomen datum wil annuleren,  is hij/zij 25% van het factuurbedrag verschuldigd aan opdrachtnemer (+ eventuele kosten aan derden).

c. Als de opdrachtgever 24 uur voor aanvang de overeenkomst/afspraak annuleert, is hij/ zij het volledige factuurbedrag verschuldigd aan opdrachtnemer (+ eventuele kosten aan derden).

d. Wanneer opdrachtgever bij aanvang van de coachingactiviteit niet verschijnt of slechts een deel hiervan kan bijwonen, heeft hij/zij geen recht op terugbetaling/compensatie).


5. Wijzigen van coachingsactiviteit door opdrachtnemer

Opdrachtnemer behoudt zichzelf het recht om een coachingsactiviteit te wijzigen bij onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte of sterfgeval. In goed overleg met opdrachtgever wordt een vervangende datum en tijdstip overeengekomen.


6. Uitvoering van de opdracht

Tenzij tussen de partijen anders is overeengekomen, is opdrachtnemer te allen tijde bevoegd derden in te schakelen bij de uitvoering van opdrachten. Opdrachtnemer staat er voor in dat deze derden hun werkzaamheden zullen verrichten geheel in de lijn van opdrachtnemer.


7. Betaling van een coachingsactiviteit door opdrachtgever

De coachingsactiviteit wordt na opdrachtbevestiging gefactureerd.

Het factuurbedrag dient 24 uur voor aanvang van de coachingsactiviteit op de bankrekening van opdrachtnemer te zijn bijgeschreven.

Het is ook mogelijk het bedrag op de dag zelf voor aanvang van coachingactiviteit te voldoen.


8. Incasso

a. Indien niet tijdig wordt betaald (zoals hierboven vermeld) is de opdrachtgever administratiekosten ad € 25 verschuldigd. Zodra de vordering ter incasso wordt overgedragen aan derden, is de opdrachtgever tevens incassokosten verschuldigd.


9. Aansprakelijkheid

Deelname aan de coachingsactiviteiten is op eigen risico. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor enige (indirecte of directe) schade aan personen of goederen. Het spreekt voor zich dat zowel de locatie als de paarden zorgvuldig zijn geselecteerd en de activiteiten met de grootst mogelijke zorg voor veiligheid worden uitgevoerd en begeleid. Niettemin kan het werken met paarden risico’s met zich mee brengen.


10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op iedere overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan een bevoegde rechter.Wat doet Sterk met paarden

Paardencoaching kan je ondersteunen bij je persoonlijke ontwikkeling, het opheffen van blokkades, het (her)ontdekken van je kracht en kwaliteiten, het overwinnen van angsten, het krijgen van inzicht in levensvragen, rouwverwerking en het verwerken van andere emoties en trauma's. Lees meer >>

Download de algemene voorwaarden van Sterk met paarden (pdf)